Desigualdades.eu

Introducció

La desigualtat és el major desafiament del nostre temps. Soscava la confiança social i afebleix el suport a les institucions democràtiques. La desigualtat dificulta el creixement i la creació d’ocupació de qualitat, frustra la innovació, impedeix la mobilitat social i inhibeix el creixement sostenible.

Els alts i creixents nivells de desigualtat obstaculitzen no solament el progrés cap a l’eradicació de la pobresa, sinó també els esforços per millorar la inclusió i la cohesió social. La proporció de persones en risc d’exclusió social està estretament relacionada amb la desigualtat d’ingressos i la pobresa creix constantment des de 2015.

En aquesta web trobareu algunes de les conclusions de l’Informe “La lluita contra les desigualtats com a palanca per a la creació d’ocupació i el creixement econòmic”, del que he estat ponent i que el Parlament Europeu va aprovar el novembre de 2017.

L’Informe és fruit del treball de negociació d’un any, en el qual s’ha escoltat i implicat a acadèmics, societat civil i institucions vinculants a les anàlisis socioeconòmiques i les polítiques públiques. 

Javi López
Brussel·les, gener de 2018

La Resolució aprovada pel Parlament Europeu destaca que:

1.

Segons institucions internacionals com l’FMI o l’OCDE, la desigualtat soscava no només el creixement i la creació d’ocupació sinó també la confiança social i redueix el suport a les institucions democràtiques.

2.

La desigualtat és un fenomen multidimensional, no només econòmic, que afecta a la igualtat d’oportunitats en funció del gènere, origen ètnic, discapacitat, orientació sexual, situació geogràfica o edat.

3.

L’augment de la desigualtat derivada de la crisi ha afectat especialment a les dones, agreujant la pobresa entre elles i excloent-les cada vegada més del mercat laboral.

4.

Les societats amb majors desigualtats de renda registren taxes més elevades de problemes de salut i violència, més casos d’obesitat i índexs més elevats d’empresonaments i homicidis.

Gràcies a aquesta Resolució:

5.

La reducció de les desigualtats serà considerada per primera vegada “una prioritat a nivell europeu, com a condició prèvia per a la recuperació econòmica, la creació de treball de qualitat, i la cohesió social”.

6.

Es denuncien els perills i amenaces que els nous tipus de contractes de treball comporten, com els contractes de zero hores i les pràctiques no remunerades, els quals no permeten un nivell de vida decent i es demana a la Comissió que garanteixi que tots els treballadors europeus gaudeixin de condicions de treball dignes.

7.

Es lamenta que en molts països l’estat del benestar s’hagi vist afectat molt negativament per les polítiques d’austeritat amb repercussions en termes de desigualtats d’ingressos.

8.

S’exigeixen mesures adequades per garantir un accés universal i assequible a l’educació pública de qualitat dels 0 a 3 anys  ja que això és clau per combatre les desigualtats a llarg termini.

9.

Es demana a la Comissió i als Estats membres que intensifiquin la lluita contra la pobresa, especialment entre els nens, creant un sistema de Garantia Infantil que asseguri que tot nen té accés als serveis bàsics de salut, educació i benestar social, com també accés a un habitatge digne i a una alimentació adequada.

10.

S’exigeix a la Comissió i als Estats membres que emprenguin accions reals contra el frau fiscal, exigint una major coordinació, aproximació i harmonització de la política fiscal, així com mesures contra els paradisos fiscals, el frau i l’evasió fiscal i la lluita contra el treball no declarat.